ĐIỀN KIỆN & ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BIIN DU LỊCH

Ứng dụng di động Biin Du lịch thuộc quyền sở hữu và quản lý duy nhất bởi Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng cục Du lịch (sau đây gọi tắt là “Chúng tôi”). Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng di động, Người dùng thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều kiện và Điều khoản sử dụng được áp dụng đối với các dịch vụ của Chúng tôi, cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Người dùng thông qua bất kỳ cách thức nào mà Chúng tôi quy định dưới đây.

Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể thay đổi, sửa đổi, bổ sung và loại bỏ các Điều kiện và Điều khoản không còn phù hợp vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên đọc Điều kiện và Điều khoản. Những Điều kiện và Điều khoản Sử dụng này - kể cả khi được sửa đổi trong nhiều thời điểm đều tạo thành một hợp đồng hoàn chỉnh, có thể hủy bỏ và/hoặc thay thế bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận không chính thức nào khác (được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản), trừ trường hợp có quy định khác cụ thể, rõ ràng. Bằng việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng này sau khi đã có những thay đổi như vậy đối với các Điều kiện và Điều khoản, đồng nghĩa với việc Người dùng đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó.

Đối tượng tham gia

Người dùng được tham gia tour du lịch (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”) trên Ứng dụng phải từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phạm vi dịch vụ

Thông qua Ứng dụng Biin, Chúng tôi cung cấp một nền tảng trực tuyến, nơi Người dùng có thể xác nhận tham gia tour du lịch của các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch (“gọi tắt là Các Nhà Cung Cấp) Người dùng có thể trao đổi với Hướng dẫn viên du lịch. Phản hồi tới Nhà Cung Cấp hoặc cơ quan quản lý.

Chúng tôi cam kết nỗ lực hết sức để tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên Ứng dụng này. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp trên Ứng dụng là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, không có bất kỳ lỗi nào hoặc đúng với hiện hành. Vì vậy, Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối mọi đảm bảo hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, hoàn thiện hoặc sự phù hợp của tất cả nội dung đăng tải trên Ứng dụng. Trong trường hợp phát hiện thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn, Người dùng vui lòng thông báo ngay cho Chúng tôi để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích Người dùng.

Trong những trường hợp có sự thay đổi vì lý do thị trường - điều kiện kinh tế hoặc các sự kiện bất khả kháng từ thiên nhiên mà có thể dẫn đến những thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không đúng với thời điểm tra cứu hiện tại thì khi có bất kỳ vấn đề gì phát sinh, Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi có thể liên hệ để hỗ trợ Người dùng và giải đáp cho các thắc mắc của bạn.

Chúng tôi có quyền không chấp nhận bất kỳ Người dùng hoặc việc tham gia tour du lịch nào vi phạm các Điều Khoản sau đây:

Thứ nhất, vi phạm Điều kiện và Điều khoản mà Chúng tôi đưa ra.

Thứ hai, Người dùng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm; đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thương mại hoặc kinh tế từ cơ quan có thẩm quyền; nghi ngờ Người dùng có dấu hiệu tội phạm (gian lận hoặc trộm cắp); việc đặt chỗ có dấu hiệu khả nghi, dịch vụ không có hoặc Nhà Cung Cấp không còn cung cấp.

Thứ ba, Người dùng cung cấp thông tin không chính xác, thông tin gây nhầm lẫn hoặc có lời lẽ đe dọa, xúc phạm, từ chối cung cấp thông tin nhằm gây trở ngại, khó khăn hoặc trục trặc trong quá trình trao đổi; từng có tiền sử về hành vi vi phạm những Điều Khoản này; có tên trong bất kỳ “danh sách đen” hay “danh sách bị theo dõi” của chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế.

Thứ tư, Người dùng có bất kỳ hành động nào khác có thể gây tác động bất lợi hoặc gây thiệt hại cho Chúng tôi và nhân viên, hoặc danh tiếng của Chúng tôi.

Trong trường hợp Người dùng muốn thay đổi thông tin đặt Dịch vụ hoặc muốn giải đáp bất kỳ thông tin gì liên quan, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi cam kết cố gắng hết sức để hỗ trợ tốt nhất cho Người dùng, tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu sẽ được thực hiện.

Mỗi Nhà Cung Cấp có thể có nhiều chính sách hủy/đổi khác nhau. Sự khác nhau này nằm ở những ràng buộc của giá và những ưu đãi của chương trình khuyến mãi mà Người dùng lựa chọn khi thực hiện đặt Dịch vụ.

Tất cả các yêu cầu hủy/đổi của Người dùng sẽ được giải quyết dựa vào chính sách hủy/đổi của Nhà Cung Cấp. Bằng cách thực hiện việc đặt Dịch vụ, đăng ký Dịch vụ hoặc giữ chỗ qua Biin Du lịch, Người dùng chấp nhận và đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản của các Nhà Cung Cấp về chính sách hủy bỏ/đổi và/hoặc vắng mặt.

Trách nhiệm

Từ phía Người dùng

- Người dùng phải tuân thủ các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng của Ứng dụng Biin Du lịch; không sử dụng dụng Biin Du lịch hoặc một phần của dụng Biin Du lịch cho mục đích thương mại hoặc cho bất cứ mục đích gì ngoài việc sử dụng cá nhân. Các hành vi thực hiện vì mục đích trái pháp luật (bị pháp luật cấm) hoặc thực hiện bất cứ hành động nào vi phạm các Điều khoản đều không được cho phép.

- Người dùng phải chịu mọi trách nhiệm về nội dung của những đánh giá ​​mà bạn cung cấp hoặc đưa ra. Đồng thời, Người dùng phải cho phép Chúng tôi được can thiệp khi có một bên vi phạm các quyền của Người dùng hoặc quyền của Chúng tôi.

- Khi sử dụng Ứng dụng Biin Du lịch, Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng Người dùng sẽ không đưa ra các yêu cầu đặt Dịch vụ sai hoặc có tính đầu cơ để chặn trước các đặt Dịch vụ hiện có. Hơn thế nữa, Người dùng phải cam kết rằng các thông tin địa chỉ thư điện tử, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết về thông tin liên lạc mà Người dùng cung cấp là hoàn toàn chính xác và đúng sự thật.

- Người dùng không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, hoặc các công nghệ nào khác có thể cản trở hoặc cố tình gây cản trở hoạt động của Biin Du lịch; không được phép tìm kiếm, tạo ra, sử dụng hoặc các hình thức công nghệ khác để thu thập hoặc lấy thông tin từ Biin Du lịch này, hoặc can thiệp Biin Du lịch này bằng cách khác.

- Người dùng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều Khoản này mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chúng tôi.

Từ phía Biin Du lịch

- Chúng tôi không ngừng nỗ lực và cố gắng, tận tâm, tận lực cam kết mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời cho Người dùng trên Ứng dụng Biin Du lịch.

- Biin Du lịch coi trọng tính bảo mật của Người dùng nên sẽ nỗ lực tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu khi thực hiện nghĩa vụ của mình.

- Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, hỗ trợ, tư vấn cho các yêu cầu của Người dùng trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mình.

Từ chối trách nhiệm

- Tất cả nội dung, bao gồm: phần mềm, sản phẩm, dịch vụ, thông tin, văn bản và các nội dung đồ họa liên quan thể hiện trên Ứng dụng Biin Du lịch được cung cấp cho Người dùng trên cơ sở “vốn sẵn có”. Chúng tôi không đưa ra bất cứ sự đảm bảo hoặc cam kết nào (dù ngụ ý hay rõ ràng) liên quan đến khả năng bán được hoặc sự phù hợp của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ có trên Biin Du lịch cũng như độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ của bất kỳ tài liệu có chứa trong phạm vi Biin Du lịch.

- Dù mang tính con người hay kỹ thuật, Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc sự đảm bảo rằng:

 • Những chức năng, dịch vụ và tính năng an toàn cung cấp tại Ứng dụng này sẽ không bị gián đoạn hoặc hoạt động không có lỗi;
 • Các trang web hoặc/và các máy chủ của Ứng dụng sẽ không có vi-rút hay các phần tử gây hại khác.
 • Tuy nhiên, Biin Du lịch sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp do lỗi cố ý hoặc sự bất cẩn nghiêm trọng từ phía Chúng tôi gây ra cho Người dùng làm đường truyền sai hướng hoặc chuyển hướng, gián đoạn việc nhận đặt Dịch vụ, không thể kết nối mạng Internet hoặc lỗi kỹ thuật khác.

- Bằng cách hiển thị các điểm đến cụ thể, Biin Du lịch không bảo đảm rằng việc đến các điểm này là nên hoặc không có rủi ro và Biin Du lịch không chịu trách nhiệm pháp lý về thiệt hại hay tổn thất có thể xảy ra do việc du lịch đến các điểm đó. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sự cố bất lợi nào xảy ra trong suốt chuyến đi hoặc sự lưu trú của Người dùng. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn chuyến du lịch, lộ trình và điểm đến, cho toàn bộ hành trình của bạn.

Đương nhiên miễn trừ trách nhiệm

- Các Nhà Cung Cấp trên Biin Du lịch là các đơn vị độc lập, không phải là đại lý, chi nhánh hay đơn vị trực thuộc của Chúng tôi. Chúng tôi có quyền bảo lưu không chịu trách nhiệm cho các lỗi, sai sót, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ Nhà Cung Cấp nào.

- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với giao dịch thất bại, hạn chế truy cập vào Biin Du lịch, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại nào gây ra cho Người dùng vì bất kỳ hành động hoặc tình trạng nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của Người dùng hoặc Chúng tôi (“được gọi là Sự kiện bất khả kháng”). Sự kiện bất khả kháng theo Chúng tôi gồm có: thiên tai (lũ lụt, động đất, sấm sét, bão/siêu bão/lốc xoáy...), dịch bệnh, bạo loạn, chiến tranh, hành động quân sự, hành động khủng bố, cấm vận, trừng phạt, thay đổi về những quy định của pháp luật, các cuộc đình công, biểu tình, hãng máy bay hoặc khách sạn phá sản hoặc vỡ nợ,...

- Các thông tin xếp hạng các Nhà Cung Cấp trên Biin Du lịch chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, là tài liệu tham khảo cho Người dùng trong việc chọn lựa sản phẩm dịch vụ phù hợp, các nội dung đánh giá về Nhà Cung Cấp do Người dùng đăng tải trên Biin Du lịch được xem là không có tính chất bảo mật và cũng không phải là thông tin sở hữu độc quyền. Vì vậy, Chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào trong việc ghi nhận quyền tác giả cho người gửi.

Quyền Sở hữu Trí tuệ

Chúng tôi sở hữu tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ trên ứng dụng di động Biin Du lịch. Tất cả các thông tin và tài liệu, bao gồm: phần mềm, văn bản, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, logo, nhãn hiệu, biểu tượng, mã html và các thành phần khác chứa trên Ứng dụng này đều bị cấm sao chép, nhân bản, hoặc thay đổi thành bất kỳ hình thức nào ngoài phạm vi của Ứng dụng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi. Nếu Người dùng vi phạm những quyền này thì Người dùng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà Trung tâm Thông tin du lịch phải gánh chịu theo quy định của pháp luật Việt Nam về Sở hữu trí tuệ nói riêng và Bộ luật Dân sự nói chung.

Điều Khoản Chung

- Những Điều kiện và Điều khoản này sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và được xem như hợp đồng giữa Người dùng và Chúng tôi. Tất cả những Điều kiện và Điều khoản được công nhận bởi pháp luật Việt Nam, buộc hai bên phải tuân thủ thực hiện.

- Trong trường hợp, Người dùng đại diện cho một bên thứ ba (chẳng hạn như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn đồng hành) thì Người dùng có trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong tính chính xác của thông tin cung cấp cho các yêu cầu được thực hiện trên Biin Du lịch. Bên cạnh đó, Người dùng còn phải có trách nhiệm thông báo cho bên thứ ba tất cả các Điều kiện và Điều khoản này và chịu trách nhiệm bồi thường khi có thiệt hại phát sinh từ lỗi do mình gây ra (kể cả lỗi vô ý hay lỗi cố ý).

- Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ các Điều khoản (hoặc một phần của Điều khoản) theo quyết định của riêng Chúng tôi. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào bằng cách đăng tải bản sửa đổi trên Biin Du lịch. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó.

- Các thông báo được đưa ra theo Điều kiện và Điều khoản này sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đầy đủ nếu các thông báo này được lập thành văn bản và được gửi bảo đảm hoặc dịch vụ báo phát hoặc phương cách tương đương tới các bên liên quan (tại địa chỉ trụ sở của Chúng tôi, hoặc tại địa chỉ khác được thông báo).

Cần biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc?

Chúng tôi xin cảm ơn Quý khách hàng đã ghé thăm và tin tưởng sử dụng Ứng dụng Biin Du lịch. Chúng tôi kính mong Quý khách hàng tìm đọc Điều kiện và Điều khoản sử dụng để nắm bắt thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Để tìm hiểu thêm về Chúng tôi, Quý khách vui lòng liên hệ:

 • Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch)
 • Điện thoại: (024) 3943 7072 (máy lẻ 112) hoặc (024) 3942 2246
 • Địa chỉ: 33 ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
 • Email: titc@vietnamtourism.gov.vn

CHÍNH  SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG BIIN DU LỊCH

1. Chính sách và quy định của Khách du lịch khi dùng Apps

 • Khi sử dụng Apps, chúng tôi sẽ sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại

(2) Lấy vị trí hiện tại của khách du lịch khi được sự đồng ý

(3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ

(4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của khách du lịch.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của khách du lịch, vì vậy mỗi một khách du lịch cần cam kết và thừa nhận rằng, khi đã cấp quyền cho chúng tôi thì sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về việc truy cập này.

 • Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà khách du lịch cung cấp và không cung cấp với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Quyền

 • Mỗi khách du lịch sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện trải nghiệm du lịch qua Apps.
 • Khách du lịch sẽ được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc trải nghiệm du lịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác.
 • Khách du lịch có quyền đóng góp ý kiến cho đơn vị cung cấp dịch vụ trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp thông qua tính năng gửi ký kiến phản hồi Apps.

Trách nhiệm

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình khi đăng ký sử dụng Apps.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật.

2. Giới thiệu Apps cho Khách du lịch

Apps dành cho khách du lịch là ứng dụng kết nối đa phương tiện cung cấp các thông tin, tiện ích dành cho khách du lịch. Ứng dụng hỗ trợ các nền tảng Android và IOS gồm các tính năng chính:

 • Quản lý tour của khách du lịch đang tham gia.
 • Tra cứu thông tin, trao đổi với hướng dẫn viên.
 • Tra cứu các tour đã tham gia.
 • Gửi ý kiến phản hồi về dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch tới cơ quan quản lý.
 • Trải nghiệm mua sắm trực tiếp trên apps với các tiện ích riêng cho khách du lịch.

3. Chính sách và quy định của Hướng dẫn viên du lịch khi dùng Apps

Khi sử dụng Apps, chúng tôi sẽ sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của Hướng dẫn viên:

(1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại;

(2) Lấy vị trí hiện tại của Hướng dẫn viên khi được đồng ý;

(3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ;

(4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của Hướng dẫn viên.

Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của Hướng dẫn viên, vì vậy Hướng dẫn viên cần phải cam kết và thừa nhận rằng, khi đã cấp quyền cho chúng tôi thì sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào về việc truy cập này.

Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà Hướng dẫn viên cung cấp và không cung cấp với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Quyền

 • Mỗi Hướng dẫn viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng trong việc thực hiện hướng dẫn du lịch qua Apps.
 • Hướng dẫn viên sẽ được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc hướng dẫn và quản lý khách du lịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác.
 • Hướng dẫn viên có quyền gửi ý kiến phản hồi về đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp thông qua tính năng gửi ý kiến phản hồi trên Apps.

Trách nhiệm

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin của mình khi đăng ký sử dụng Apps.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật.

4. Giới thiệu Apps cho Hướng dẫn viên

Apps dành cho Hướng dẫn viên là ứng dụng kết nối đa phương tiện, ứng dụng hỗ trợ trên nền tảng Android và IOS gồm các tính năng chính:

 • Quản lý tour của khách du lịch đang tham gia.
 • Tra cứu thông tin, trao đổi với khách du lịch.
 • Gửi ý kiến phản hồi về khách du lịch và các dịch vụ khác liên quan đến du lịch tới đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

5. Về chúng tôi

Được thành lập từ năm 1995, Trung tâm Thông tin du lịch là đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Trong hơn 20 năm qua, tập thể Trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành, tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của Tổng cục Du lịch và của Ngành với các nhiệm vụ chủ yếu thể hiện trên các lĩnh vực: thông tin, truyền thông; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; nghiên cứu khoa học; thông tin khoa học, môi trường; thống kê du lịch…